Unit 11 lớp 6: Skills 2 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh lớp 6 tập 2 unit 11 skills 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Tiếng anh lớp 6 tập 2 unit 11 skills 2

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Skills 2 – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

 • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen to two students talking about what they will do …

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Skills 2 (sách cũ)

Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Hướng dẫn dịch:

TÌM CHỦ TỊCH MỚI CHO CÂU LẠC BỘ

Câu lạc bộ 3R

* Bạn có sáng tạo không?

* Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi “xanh” không?

* Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành chủ tịch?

Xem thêm:: CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH

* Bạn hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lạc bộ chúng tôi!!!

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table. (Câu lạc bộc 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau)

Bài nghe:

(1) 6A(2) recycling(3) saving light (4) old books(5) 6B(6) bus(7) gardening(8) uniform

Nội dung bài nghe:

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Tôi là Mi từ lớp 6A. Nếu tôi trở thành chủ tịch của Câu lạc bộ 3Rs, trước hết tôi sẽ nói chuyện với bạn bè về việc đưa một thùng rác vào mỗi phòng học. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng lại hoặc bán những thứ chúng ta có trong thùng rác. Thứ hai, nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền từ việc bán những thứ này, chúng ta sẽ mua đèn tiết kiệm năng lượng cho mỗi lớp. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một vài hội chợ sách. Ở đó, học sinh có thể trao đổi sách đã sử dụng của họ.

Nam: Tôi là Nam từ lớp 6E. Nếu tôi trở thành chủ tịch Câu lạc bộ, tôi sẽ khuyến khích học sinh đi học bằng xe buýt. Sẽ rất vui và tiết kiệm môi trường. Tiếp theo, tôi sẽ thành lập một nhóm làm vườn. Chúng ta có thể trồng hoa trong vườn trường của chúng ta . Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ thống nhất. Ở đó, học sinh có thể trao đổi đồng phục đã qua sử dụng với các học sinh nhỏ tuổi hoặc lớn hơn.

2. Tick (√) True (T) or False (F). (Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau)

1. (F)2. (F) 3. (T)4. (F)5. (T)

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:: ER là gì? ER khó hay dễ? Vai trò của ER trong doanh nghiệp là gì?

1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp.

2. Ở hội sách, những học sinh có thể trao đổi sách mới của họ.

3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt.

4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường.

5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục.

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. (Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

Name : Minh

Idea 1 : motivate people reuse plastic bags instead of nilons ,

Idea 2 : Plant many green trees , flowers in the school and many areas.

Idea 3 : Hold many events such as : One day walking or using public transport , one light no using electricity.

4. Write about your classmate’s ideas in 3. … (Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?)

Xem thêm:: “Trân Trọng” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. There are a lot of…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The three Rs stand for… 2. Write a word in the…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen again to part of… 2. Write the correct form…

 • Communication (phần 1 – 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The 3Rs Club in your… 2. Interview a classmate…

 • Skills 1 (phần 1 – 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Find these words or… 2. Match the words with…

 • Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The 3Rs Club is looking for… 2. Tick True or False…

 • Looking Back (phần 1 – 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Add more words to the… 2. In pairs, ask and…

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)Look at the pictures…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Đánh giá tốt post