Tiếng Anh 7 Unit 5 A closer look 1 (trang 52) – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh lớp 7 tập 1 trang 52 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 A closer look 1 trang 52 trong Unit 5: Food and drink Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 A closer look 1 (trang 52) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Match the phrases with the pictures. Then listen, check and repeat the phrases ( Nối các cụm với tranh. Sau đó nghe, kiểm tra và đọc lại các cụm từ)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lời giải:

1-b (một thìa cà phê muối)

2-f (200ml sữa)

3-a (một ki- lô-gam thịt bò)

4-c (một lít nước)

5-d (một thìa canh đường)

6-e (200 gram bột)

2 (trang 51 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know (Viết các từ và cụm từ sau vào các cột đúng. Thêm bất kỳ món ăn và nguyên liệu nào khác mà bạn biết)

Lời giải:

Dishes

Ingredients

Spring rolls

Omelette

pancakes

Onions

Butter

pepper

3 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about the ingredients for Linh’s apple pie, using the quantities in the recipe (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về nguyên liệu làm bánh táo của Linh, sử dụng số lượng trong công thức)

Xem thêm:  Unit 3 Getting started lớp 10 trang 28, 29 | Tiếng Anh 10 Global

Hướng dẫn làm bài:

A: How much salt do we need?

B: We need one teaspoon of salt

A: How much sugar do we need?

B: We need 300g of sugar

A: How much water do we need?

B: We need 120ml of water

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng ta cần bao nhiêu muối?

B: Chúng tôi cần một thìa cà phê muối

A: Chúng ta cần bao nhiêu đường?

B: Chúng ta cần 300g đường

A: Chúng ta cần bao nhiêu nước?

B: Chúng tôi cần 120ml nước.

Pronunciation

/ ɒ/ and / ɔː/

4 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention to the sound /ɒ/ and /ɔː/ (Lắng nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /ɒ/ và /ɔː/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lời giải:

/ ɒ/

/ ɔː/

Fond, call, not, lot

Short, pork, sauce, water

5 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Tick the sentences with / ɒ/ sound (Nghe và lặp lại, chú ý những từ được gạch chân. Đánh dấu vào các câu có âm /ɒ/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ ghét xúc xích

2, Nó là một cái nồi rất lớn

3. Đặt thịt lợn ở đây

4. Canh này rất nóng

5. Tớ thích thịt lợn nấu với rau

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 7

 • Getting Started (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What is Mark’s doing?

 • A Closer Look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences… 2. Look at the picture and complete each sentence

 • Communication (trang 55 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs. Take turn to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu

 • Skills 1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Read Phong’s blog

 • Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the following questions… 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area

 • Looking Back (trang 58 Tiếng Anh lớp 7): 1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns… 2. Read the recipe and write sentences as in the example

 • Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Xem thêm:  Unit 8 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin