Tính Chất Cách Mạng Tháng 10 Nga 1917 – Luật ACC

Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 giành thắng lợi đã mở ra một thời kỳ mới không chỉ có ý nghĩa đối với nước Nga mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. Chúng ta cùng tìm hiểu về tính chất của Cách mạng Tháng 10 Nga 1917 qua bài viết dưới đây nhé!

Cách mạng tháng Mười Nga 1917

I. Hoàn Cảnh Lịch Sử Cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga 1917

Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga xuất hiện hai chính quyền song song tồn tại, một bên là chính phủ tư sản lâm thời và một bên là chính quyền Xô Viết do Đảng Bôn- sê- vích đứng đầu. Trước tình hình đó Lê nin và Đảng Bôn- sê- vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tháng 4-1917, Lênin về nước để lãnh đạo cách mạng Nga đi đến thành công. Đêm ngày 24-10-1917 (6-11-1917), cuộc khởi nghĩa nổ phát súng đầu tiên ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát. Đến ngày 25-10-1917(7-11-1917), Đảng Bôn – sê – vích đã làm chủ chính quyền ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát, trừ cung điện Mùa Đông và một vài nơi. Cung điện Mùa Đông được giải phóng vào 2 giờ 10 phút ngày 26-3-1917, các bộ trưởng trong chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tơ-rô-grát giành thắng lợi.

Ngày 25-10-1917 (7-11-1917) đã cuộc cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn trên cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại.

Diễn biến của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Tháng 4 năm 1917: Lê-nin chấp thuận cho Đảng Bôn-sê-vích trình bày Luận văn tháng Tư chỉ rõ mục tiêu của chặng đường tiếp theo của cách mạng Nga là cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu “Tất cả quyền lực chính trị thuộc về các Xô viết”Đầu tháng 7-1917, Chính phủ lâm thời đàn áp các phong trào đấu tranh, khủng bố các Xô viết. Nước Nga lâm vào khủng hoảng chính trị, Lê-nin buộc phải rút vào hoạt động bí mật ở vùng Razelip (Phần Lan). Lê-nin chủ trương khởi nghĩa vũ trang giành chính quyềnVào đầu tháng 8 năm 1917, Đại hội lần thứ sáu của Đảng Bolshevik được tổ chức bán công khai tại Petrograd. Trong thời gian này, Lê-nin đã viết xong cuốn Nhà nước và cách mạng, từ đó đặt ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản giành chính quyền bằng đấu tranh vũ trang.Ngày 12 tháng 10 năm 1917, Ủy ban quân sự cách mạng do Xô viết Petrograd cử ra chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở thủ đô.Ngày 16 tháng 10 năm 1917, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bôn-sê-vích thành lập Trung tâm quân sự cách mạng để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước.Ngày 24-10-1917, Chính phủ lâm thời chủ trương sẽ dùng mọi cách để đàn áp cuộc khởi nghĩa, nhiều ủy viên Ủy ban quân cách mạng bị bắt. Chính phủ lâm thời lục soát và đóng cửa các tờ báo của Đảng Bôn-sê-vích, ra lệnh đánh chiếm Cung điện Mùa đông, v.v.Trước tình hình đó, đêm 20-10-1917, Lê-nin đến Cung điện Mùa Đông trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thành lập chính quyền Xô Viết. Ngay trong đêm đó, một cuộc khởi nghĩa vũ trang đã nổ ra ở thủ đô Petrograd (nay là thành phố Saint Petersburg), dưới sự lãnh đạo của những người Bolshevik do Lenin lãnh đạo. Lúc đầu, nghĩa quân đã chiếm được một số vị trí trọng yếu của thủ đô như ga xe lửa, trung tâm bưu điện, nhà máy điện, v.v.Rạng sáng ngày 25-10-1917, lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ hầu hết các địa điểm trọng yếu của thủ đô Petrograd.Đêm ngày 25 tháng 10 năm 1917, nghĩa quân tấn công Cung điện Mùa Đông. Rạng sáng ngày 26 tháng 10 năm 1917, Cung điện Mùa Đông bị đánh chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ lâm thời bị bắt, Thủ tướng A. Kerenski bỏ trốn ra nước ngoài.Sau khi cuộc khởi nghĩa Petrograd thắng lợi, cuộc nổi dậy lan rộng khắp nước Nga. Ngày 3 tháng 11 năm 1917, chính quyền Xô Viết giành được thắng lợi trên cả nước

Xem thêm:  Hướng dẫn 8 cách tính phần trăm (%) đơn giản nhất cho bạn

II. Ý Nghĩa Lịch Sử Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917

Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 đã giải phóng cho nhân dân Nga và các dân tộc bị Đế quốc áp bức. Vì vậy, nó vừa có ý nghĩa sâu sắc đối với nước Nga vừa có ý nghĩa sâu sắc với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc.

Đối với nước Nga: Cách mạng Tháng 10 đã mở ra một kỷ nguyên mới; tình hình đất nước Nga thay đổi hoàn toàn; xóa bỏ ách thống trị của phong kiến Nga và tư sản Nga thành lập chính quyền Xô Viết, nhân dân lao động được lên làm chủ đất nước và tiến tới xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Đối với thế giới: cách mạng Tháng 10 Nga có ý nghĩa sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội chủ nghĩa; làm cho bản đồ thế giới có sự thay đổi.

Cách mạng Tháng 10 Nga cổ vũ mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

Cách mạng Tháng 10 đã mở ra con đường giải phóng cho giai cấp công nhân và các dân tộc thuộc địa.Cách mạng Tháng 10 đã làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông(đặc biệt là Việt Nam) có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống lại một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

Xem thêm:  12 Cách tính phần trăm % nhanh và chính xác nhất - Thủ thuật

III. Tính Chất Cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga năm 1917

Muốn đánh giá tính chất cách mạng tháng 10 Nga, chúng ta cần xét về đặc điểm của cuộc cách mạng đó:

Về đối tượng và mục đích của cuộc cách mạng: cách mạng Tháng 10 đã lật đổ ách thống trị của phong kiến và tư sản Nga, giải phóng nhân dân và các dân tộc bị đế quốc Nga áp bức để xây dựng một nhà nước mới tốt đẹp hơn – Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa.Về giai cấp lãnh đạo: giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng 10 Nga là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng cộng sản Nga.

Về lực lượng tham gia: tham gia cuộc cách mạng có giai cấp công nhân, nông dân, trí thức tiểu tư sản và nhân dân các nước thuộc địa bị đế quốc Nga áp bức.

Về phương hướng phát triển của cách mạng: cuộc cách mạng đã phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn 1 đánh đổ phong kiến Nga hoàng (cách mạng Tháng Hai) và giai đoạn 2 đánh đổ giai cấp tư sản trong chính phủ lâm thời ( cách mạng Xã hội chủ nghĩa) , sau đó đưa nước Nga tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi cách mạng thành công, chính quyền cách mạng đã tuyên bố về quyền bình đẳng của các dân tộc, tuyên bố giải phóng cho tất cả các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị, trên cơ sở đó đưa đến sự ra đời Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết.

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 42, 43 bài 1, 2, 3 ... - Tailieu.com

Căn cứ vào những đặc điểm trên ta thấy, cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng còn thực hiện cuộc giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị nên nó còn mang tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Như vậy cách mạng tháng Mười Nga vừa mang tính chất cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc.

Với những chia sẻ trên đây mong các bạn nắm rõ hơn về cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, hào hùng , có ý nghĩa to lớn với thế giới. Đặc biệt là đối với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin