Phân tích tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945?

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1. Phân tích tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945:

Cùng với tình hình của thế giới, nước ta sau cách mạng tháng 8 đã có rất nhiều những thuận lợi cơ bản về kinh tế và đời sống xã hội. Bên cạnh đó Việt Nam lại không thể tránh khỏi được nhiều khó khăn khi đối mặt với “thù trong, giặc ngoài” những tàn dư sau chiến tranh đang ngày càng tàn phá mạnh mẽ. Với tình thế Việt Nam lúc bấy giờ được ví như là “ngàn cân treo sợi tóc”.

1.1. Thuận lợi:

Thuận lợi đầu tiên vào mốc lịch sử năm 1945, thời gian này với phong trào đấu tranh của Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang thì song song với tình hình thế giới cũng có nhiều chuyển biến tốt đẹp với sự phát triển mạnh mẽ của phòng trào cách mạng thế giới và hệ thống Xã hội chủ nghĩa, góp phần tạo nên chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì nhân dân Việt Nam được chuyển từ thân phận nô lệ bây giờ đã chính thức đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ vận mệnh đất nước và có quyền tự do tự chủ. Điều này khiến nhân dân càng thêm phấn khởi, và đặt sự tin tưởng và ủng hộ vào chế độ mới. Từ đó cũng có thể thấy, chính quyền mới rất được sự tin tưởng của nhân dân.

Từ sự tin tưởng và những thắng lợi đó đã chứng minh được sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Như đã thấy thì căn cứ theo tình hình chính trị của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển vào trạng thái hoạt động bí mật, điều này đã làm cho việc chỉ đạo và phối hợp, quản lý, và điều hành công việc rất khó khăn. Sau đó khi đất nước được giải phóng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều thành tựu to lớn cho dân tộc sau này.

1.2. Khó khăn:

Thứ nhất, khó khăn khi đối mặt với sự bao vây của các thế lực quân đội nước ngoài:

Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc lấy danh nghĩa là giải giáp quân Nhật nhưng âm mưu chính là lật đổ chính quyền cách mạng. Mang theo bọn phản động Việt Nam Quốc Dân đảng và Việt Nam Cách Mạng đảng tìm mọi cách chống phá chính quyền cách mạng.

Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Quân Anh với danh nghĩa là giải giáp quân Nhật, nhưng âm mưu lại là giúp đỡ Pháp quay trở lại xâm lược, tạo điều kiện cho quân Pháp quay lại xâm lược miền Nam.

Không những vậy còn một số khó khăn đó là trên cả nước ta có 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp. Một bộ phận quân Nhật đã có tình gây ra nhiều tội ác cho nhân dân ta. Cùng với đó chính là các thế lực thù địch trong nước thì luôn tìm mọi cách để chống phá chính quyền cách mạng.

Lúc bấy giờ vốn dĩ nước ta đã là nền kinh tế nông nghiệp nước ta vốn lạc hậu, xong lại phải chịu hậu quả của chiến tranh để lại bị tàn phá nặng nề, dẫn tới hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 – đầu năm 1945 chưa được khắc phục. Tiếp đến là nạn lũ lụt lớn, làm vỡ đê ở chín tỉnh Bắc Bộ, rồi hạn hán kéo dài, khiến cho nửa tổng số ruộng đất không canh tác được.

Không những vậy với nguồn tài chính lúc bấy giờ rất khó khăn với ngân sách Nhà nước trống rỗng. Chính quyền cách mạng chưa quản lý được Ngân hàng Đông Dương. Không những vậy, quân Trung Hoa Dân quốc lại tung ra thị trường các loại tiền Trung Quốc đã mất giá, làm cho nền tài chính nước ta thêm rối loạn.

2. Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8 Năm 1945:

Đánh giá tốt post