Toán 11 Bài 3: Nhị thức Niu-tơn | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 11

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Toán 11 bài 3 trang 58 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Toán 11 bài 3 trang 58

Mục lục Giải Toán 11 Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Video giải Toán 11 Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Hoạt động 1 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức.

Lời giải :

(a + b)4 = (a + b)3(a + b)

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)(a + b)

= a4 + 3a3b + 3a2b2 + ab3 + a3b + 3a2b2 + 3ab3 + b4

= a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

Hoạt động 2 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số: Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng:

a) 1+2+3+4 =C52 ;

b) 1+2+…..+7=C82;

Lời giải :

a) Dựa vào tam giác Pa-xcan: C41=4; C42=6

C52=C41+C62=4+6=10

Mà: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Suy ra 1+2+3+4 =C52.

b) Dựa vào tam giác Pa-xcan: C71=7; C72=21

 C82= C71+ C72=7+21=28

Mà: 1 + 2 + … + 7 = 28

Suy ra  1+2+…+7=C82.

Xem thêm:: Dấu hiệu tinh trùng yếu | Vinmec

Bài tập 1 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn:

a) (a + 2b)5

b) a−26

c) x−1×13

Xem thêm:: Cách cộng trừ hai đa thức và Bài tập – Toán 7 tập 2 bài 6 – KhoiA.Vn

Lời giải:

a) (a + 2b)5

= a5 + 5a4.2b + 10a3.(2b)2 + 10a2.(2b)3 + 5a.(2b)4 + (2b)5

= a5 +10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn (ảnh 1)

Bài tập 2 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức:

x+2×26.

Xem thêm:: Cách cộng trừ hai đa thức và Bài tập – Toán 7 tập 2 bài 6 – KhoiA.Vn

Lời giải:

Số hạng tổng quát:

x+2×26=∑k=16C6k.x6−k.2x2k

=∑k=16C6k.x6−k.2kx2k

=∑k=16C6k.x6−k.2kx2k

=∑k=16C6kx6−k−2k.2k

=∑k=16C6k.2k.x6−3k

Số hạng chứa x3 ứng với 6 – 3k = 3. Suy ra k = 1

Vậy hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức đã cho là: C61.21=2.6=12

Bài tập 3 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Biết hệ số của x2 trong khai triển của (1 – 3x)n là 90. Tìm n.

Xem thêm:: Cách cộng trừ hai đa thức và Bài tập – Toán 7 tập 2 bài 6 – KhoiA.Vn

Lời giải:

Số hạng tổng quát

Tk+1=Cnk.1n−k.(−3x)k=Cnk.(−3)k.xk

Hệ số của số hạng chứa x2 ứng với k = 2 hay hệ số của x2 là Cn2.(−3)2=9Cn2

Theo bài ra ta có:

9Cn2=90⇔Cn2=10

⇔n!2!(n−2)!=10⇔n(n−1)(n−2)!2!(n−2)!=10⇔n(n−1)2=10⇔nn-1=20⇔n2-n-20=0⇔n=5 (TM)n=−4 (Loại)

Vậy n = 5.

Bài tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của x3+1×8.

Xem thêm:: Cách cộng trừ hai đa thức và Bài tập – Toán 7 tập 2 bài 6 – KhoiA.Vn

Lời giải:

Số hạng tổng quát trong khai triển của x3+1×8 là: C8k.(x3)8−k.x−1k=C8k.x24−4k

Số hạng không chứa x trong triển khai của x3+1×8 tương đương với: 24 – 4k = 0.

Suy ra k = 6

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển của x3+1×8 là C86=28.

Bài tập 5 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Từ khai triển của biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.

Xem thêm:: Cách cộng trừ hai đa thức và Bài tập – Toán 7 tập 2 bài 6 – KhoiA.Vn

Lời giải:

Sử dụng khai triển của nhị thức Newton ta có:

Ta thấy, tổng các hệ số trong khai triển (3x – 4)17 là:

Từ khai triển của biểu thức (3x - 4)^17 thành đa thức (ảnh 1)

Vậy tổng các hệ số của đa thức nhận được bằng -1.

Bài tập 6 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Chứng minh rằng:

Xem thêm:: Cách ẩn ứng dụng, phần mềm đã cài đặt trên Windows 10, 11

a) 1110 – 1 chia hết cho 100;

b) 101100 – 1 chia hết cho 10 000;

c) 101+10100−1−10100 là một số nguyên.

Xem thêm:: Cách cộng trừ hai đa thức và Bài tập – Toán 7 tập 2 bài 6 – KhoiA.Vn

Lời giải:

Chứng minh rằng (11^10) - 1 chia hết cho 100 (ảnh 1)

Tổng sau cùng là tích của 100 với một tổng nên nó chia hết cho 100 suy ra 1110 – 1 chia hết cho 100 .

Vậy 1110 – 1 chia hết cho 100.

Chứng minh rằng (11^10) - 1 chia hết cho 100 (ảnh 1)

Tổng sau cùng chia hết cho 1002 = 10 000 nên 101100 – 1 chia hết cho 10 000.

c) Ta có:

Chứng minh rằng (11^10) - 1 chia hết cho 100 (ảnh 1)

Bài giảng Toán 11 Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 11 Đại số và Giải tích hay, chi tiết khác:

Bài 4: Phép thử và biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố

Ôn tập chương 2

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2: Dãy số

Xem thêm tài liệu Toán lớp 11 Đại số và Giải tích hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Nhị thức Niu-tơn

Trắc nghiệm Nhị Thức Newton có đáp án

Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0