Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Toán 7 tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Toán 7 tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 2
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Sách giải toán 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 93:

a) Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a//b

b) Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B

c) Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét

d) Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 5 Trang 93

c) ∠A1 và ∠B2 là 1 cặp góc so le trong và ∠A1 = ∠B2

d) ∠A1 và ∠B1 là 1 cặp góc đồng vị và ∠A1 = ∠B1

Bài 31 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Tập vẽ phác thảo hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Vẽ rất đơn giản, các bạn kẻ theo dòng kẻ trong vở.

Giải bài 31 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 31 Trang 94 Sgk Toan 7 Tap 1

Bài 32 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

Xem thêm:: Hướng dẫn người lao động cách tính BHXH 1 lần online năm 2022

c) Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

d) Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

Bài 33 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong …

b) Hai góc đồng vị …

c) Hai góc trong cùng phía …

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) … bằng nhau.

b)… bằng nhau.

c)… bù nhau.

Bài 34 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 22 cho biết a//b và A4 = 37o

a) Tính góc B1

b) So sánh góc A1 và góc B4

c) Tính góc B2

Giải bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 34 Trang 94 Sgk Toan 7 Tap 1

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Giải bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 34 Trang 94 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Bài 35 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song thì qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Giải bài 35 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 35 Trang 94 Sgk Toan 7 Tap 1

Bài 36 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống

Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 36 Trang 94 Sgk Toan 7 1 Tap 1Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 36 Trang 94 Sgk Toan 7 Tap 1

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Căn cứ vào hình vẽ, ta điền được như sau:

Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 36 Trang 94 Sgk Toan 7 2 Tap 1 1

Bài 37 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 37 Trang 95 Sgk Toan 7 Tap 1

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có:

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 37 Trang 95 Sgk Toan 7 2 Tap 1 1

Bài 38 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong bảng

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 38 Trang 95 Sgk Toan 7 Tap 1 1

•Biết d//d’ (hình 25a) thì suy ra

a) Góc A1 = góc B3 và b)….và c)….

•Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a)…

b)…

c)…

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 38 Trang 95 Sgk Toan 7 Tap 1 2

•Biết (hình 25b)

a) Góc A4 = góc B2 hoặc b)…. hoặc c)…. thì suy ra d//d’

•Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

mà a)…..

hoặc b)….

hoặc c) …

Xem thêm:: Mô tả 9 cách quan hệ tình dục đưa cả 2 lên đỉnh – Hello Bacsi

thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

•Biết d//d’ thì suy ra

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 38 Trang 95 Sgk Toan 7 Tap 1 3

•Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a)Hai góc so le trong bằng nhau

b)Hai góc đồng vị bằng nhau

c)Hai góc trong cùng phía bù nhau

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 38 Trang 95 Sgk Toan 7 Tap 1 4

Thì suy ra d//d’

•Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Mà a) Hai góc so le trong bằng nhau

Hoặc b) Hai góc đồng vị bằng nhau

Hoặc c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

Xem thêm:: Mô tả 9 cách quan hệ tình dục đưa cả 2 lên đỉnh – Hello Bacsi

thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Bài 39 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150o.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 39 Trang 95 Sgk Toan 7 Tap 1

Xem thêm:: Cơ cấu dân số theo giới là gì? Công thức tính và Ý nghĩa

Lời giải:

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 39 Trang 95 Sgk Toan 7 3 Tap 1

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc A1 (là hai góc so le trong ) nên góc đó bằng 30o

Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0