Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Ôn Tập Chương 5

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Toán đại 11 trang 176 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Toán đại 11 trang 176

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11
 • Sách Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Sách giáo khoa hình học 11
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 11
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 11
 • Sách Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao
 • Sách giáo khoa hình học 11 nâng cao
 • Giải Toán Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 Nâng Cao

Sách giải toán 11 Ôn tập chương 5 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 11 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau:

Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 176 Sgk Dai So 11 3

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 176 Sgk Dai So 11 4Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 176 Sgk Dai So 11 5Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 176 Sgk Dai So 11 11Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 176 Sgk Dai So 11 7

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 5

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 6Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 7Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 8Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 9Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 10Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 176 Sgk Dai So 11 11

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho hàm số Bài 3 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 176 Sgk Dai So 11 2

Tính f(3) + (x – 3)f’(3)

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Bài 3 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 176 Sgk Dai So 11 3

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho hai hàm số f(x) = tan(x) và g(x) = Bài 4 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 176 Sgk Dai So 11 2 . Tính Bài 4 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 176 Sgk Dai So 11 3

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Giải bài 4 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 176 Sgk Dai So 11 1

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 5 (trang 176 SGK Đại số 11): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

Bài 5 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 5 Trang 176 Sgk Dai So 11

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Giải bài 5 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 5 Trang 176 Sgk Dai So 11 1

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 6 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho f1(x) = …

Bài 6 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 6 Trang 176 Sgk Dai So 11

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Giải bài 6 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 6 Trang 176 Sgk Dai So 11 2

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 7 (trang 176 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của:

a) Hypebol Giải bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 176 Sgk Dai So 11 3 tại điểm A(2; 3).

b) Đường cong y = x3 + 4×2 – 1 tại điểm có hoành độ x0 = -1.

c) Của parabol y = x2 – 4x + 4 tại điểm có tung độ y0 = 1.

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Giải bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 176 Sgk Dai So 11 1Giải bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 176 Sgk Dai So 11 2

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3 – 3t2 – 9t, trong đó t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m).

a.Tính vận tốc của chuyển động khi t = 2s.

b.Tính gia tốc của chuyển động khi t = 3s.

c.Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

d.Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Vận tốc: v(t) = S’(t) = (t3 – 3t2 – 9t) = 3t2 – 6t – 9.

Gia tốc : a(t) = v’(t) = (3t2 – 6t – 9)’ = 6t – 6.

a) Khi t = 2s, v(2) = 3.22 – 6.2 – 9 = -9 (m/s).

b) Khi t = 3s, a(3) = 6.3 – 6 = 12 (m/s2).

c) v(t) = 0 ⇔ 3t2 – 6t – 9 = 0 ⇔ t = 3 (vì t > 0).

Khi đó a(3) = 12 m/s2.

d) a(t) = 0 ⇔ 6t – 6 = 0 ⇔ t = 1.

Khi đó v(1) = 3.12 – 6.1 – 9 = -12 (m/s).

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho hai hàm số Bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 3

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Phương trình hoành độ gia điểm của hai hàm số là :

Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 5

Thay x = 1 vào trong hai hàm số ta có Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 6

⇒ Tọa độ giao điểm Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 7

Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 8

⇒ Phương trình tiếp tuyến tại Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 9

Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 10Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 11

⇒ Phương trình tiếp tuyến tại Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 12

Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 13

+ Góc giữa hai đường tiếp tuyến.

Tích hệ số góc của hai đường tiếp tuyến bằng: Giải bài 9 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 9 Trang 177 Sgk Dai So 11 14

⇒ Hai tiếp tuyến vuông góc với nhau

⇒ Góc giữa hai tiếp tuyến bằng 90º.

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 10 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 10 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 10 Trang 177 Sgk Dai So 11

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải thích:

Giải bài 10 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 10 Trang 177 Sgk Dai So 11 2

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 11 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 11 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 11 Trang 177 Sgk Dai So 11

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Xem thêm:: Người kiến tạo bậc thầy – Ý Nghĩa Thần Số Học Số 4

f(x) = sin3x + x2

⇒ f'(x) = 3sin2x.(sinx)’ + 2x = 3sin2x.cosx + 2x

⇒ f”(x) = (3sin2x.cosx)’ + (2x)’

= 3(sin2x)’.cosx + 3sin2x(cosx)’ + 2

= 3.2.sinx.cosx.cosx + 3sin2x.(-sinx) + 2

= 6sinx.cos2x – 3sin3x + 2

⇒ f”(-π/2) = 5

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 12 Trang 177 Sgk Dai So 11

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Ta có:

h'(x) = 15(x + 1)2 + 4

h”(x) = 30(x + 1);

h”(x) = 0 ⇔ 30(x + 1) = 0 ⇔ x = -1

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 13 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 13 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 13 Trang 177 Sgk Dai So 11

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Xem thêm:: Giải bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Giải thích:

Ta có: f’(x) = x2 + x + 1 = Giải bài 13 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 13 Trang 177 Sgk Dai So 11 2 > 0 với mọi x ∈ R.

Do đó phương trình f’(x) ≤ 0 vô nghiệm

Bài tập Tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Đánh giá tốt post