Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Trắc nghiệm sinh bài 12 lớp 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm Sinh 11.

Câu 1. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

A. Rễ. B. Thân. C. Lá. D. Quả

Câu 2. Giai đoạn đường phân diễn ra tại

A. Ti thể. B. Tế bào chất. C. Lục lạp. D. Nhân.

Câu 3. Hô hấp là quá trình

A. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

B. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

D. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Câu 4. Chu trình Crep diễn ra trong

A. Chất nền của ti thể. B. Tế bào chất.

C. Lục lạp. D. Nhân.

Câu 5. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem thêm:: Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2011

A. Chu trình crep → Đường phân → Chuối truyền electron hô hấp.

B. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp→ Chu trình Crep.

C. Đường phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp.

D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.

Câu 6. Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng

A. (-5oC) – (5 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

B. (0 oC) – (10 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

C. (5 oC) – (10 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

D. (10 oC) – (20 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

Câu 7. Sản phẩm của phân giải kị khí (đường phân và lên men) từ axit piruvic là

A. rượu etylic + CO2 + năng lượng.

B. axit lactic + CO2 + năng lượng.

C. rượu etylic + năng lượng.

D. rượu etylic + CO2.

Câu 8. trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là

Xem thêm:: Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 25: Hệ thống phân loại sinh

A. chuối truyền electron. B. chương trình Crep.

C. đường phân. D. tổng hợp Axetyl – CoA.

Câu 9. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra

A. chỉ rượu etylic. B. rượu etylic hoặc axit lactic.

C. chỉ axit lactic. D. đồng thời rượu etylic và axit lactic.

Câu 10. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng

A. 35oC – 40oC. B. 40oC – 45oC. C. 30oC – 35oC. D. 45oC – 50oC.

Câu 11. Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

A. C4. B. CAM. C. C3. D. C4 và thực vật CAM.

Câu 12. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

Câu 13. Điều không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp )tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp) là

Xem thêm:: Giải Vở Bài Tập Sinh Học 9 – Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

A. quyết định các biện pháp bảo vệ nông sản và chăm sóc cây trồng.

B. cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.

C. có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây.

D. xác định được cường độ quang hợp của cây.

Câu 14. Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng

A. 25oC – 30oC. B. 30oC – 35oC. C. 20oC – 25oC. D. 35oC – 40oC.

Câu 15. Chuỗi truyền electron tạo ra

A. 32 ATP. B. 34 ATP. C. 36 ATP. D. 38 ATP.

Câu 16. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?

(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp

(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.

Phương án trả lời đúng là:

A. (3), (4) và (5). B. (1), (4) và (5).

C. (2), (3) và (6). D. (1),(4) và (6).

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post