Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 7 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Trắc nghiệm sinh học lớp 10 bài 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 Bài 7 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 7. Bạn vào tên bài học hoặc Xem chi tiết để theo dõi bài viết.

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 7 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng tạo) Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 7: Thực hành: Xác định một số thành phần hóa học của tế bào

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ (sách cũ)

Câu 1: Cho các đặc điểm sau:

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 2: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:

A. peptidoglican B. xenlulozo

Xem thêm:: Cách viết bản tường trình sự việc của học sinh – Download.vn

C. kitin D. pôlisaccarit

Câu 3: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng, đơn

B. Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép

C. Chứa một phân tử ADN dạng vòng, kép

D. Chứa một phân tử ADN liên kết với protein

Câu 4: Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan

A. lizoxom B. riboxom

C. trung thể D. lưới nội chất

Câu 5: Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì

A. Vi khuẩn xuất hiện rất sớm

B. Vi khuẩn chứa trong nhân một phân tử ADN dạng vòng

C. Vi khuẩn có cấu trúc đơn bào

D. Vi khuẩn chưa có màng nhân

Câu 6: Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào

A. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào

B. Cấu trúc của nhân tế bào

Xem thêm:: Đề Thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Sinh Có Đáp Án – Tailieu.com

C. Số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn

D. Khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không phải là thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

A. màng sinh chất B. nhân tế bào/ vùng nhân

C. tế bào chất D. riboxom

Câu 8: Cho các đặc điểm sau:

(1) Hệ thống nội màng

(2) Khung xương tế bào

(3) Các bào quan có màng bao bọc

(4) Riboxom và các hạt dự trữ

Có mấy đặc điểm thuộc về tế bào nhân sơ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9: Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là:

A. Giúp vi khuẩn di chuyển

B. Tham gia vào quá trình nhân bào

C. Duy trì hình dạng của tế bào

D. Trao đổi chất với môi trường

Xem thêm:: Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp cho mọi cấp học và cách lập biên bản

Câu 10: Tế bào vi khuẩn có các hạt riboxom làm nhiệm vụ

A. Bảo vệ cho tế bào

B. Chứa chất dự trữ cho tế bào

C. Tham gia vào quá trình phân bào

D. Tổng hợp protein cho tế bào

Câu 11: Cho các ý sau:

(1) Kích thước nhỏ

(2) Chỉ có riboxom

(3) Bảo quản khôn có màng bọc

(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng

(6) Tế bào chất có chứa plasmit

Trong các ý trên có những ý nào là đặc điểm của các tế bào vi khuẩn?

A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (1), (2), (3), (4), (6)

C. (1), (3), (4), (5), (6) D. (2), (3), (4), (5) , (6)

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, hay khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 7 có đáp án năm 2023 mới nhất
 • Trắc nghiệm Bài 8, 9, 10: Tế bào nhân thực
 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 8 có đáp án năm 2023 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 9 có đáp án năm 2023 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 10 có đáp án năm 2023 mới nhất

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post