1000 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án – Haylamdo

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Trắc nghiệm sinh lớp 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án

Haylamdo xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn học tốt môn Sinh học 11.

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án năm 2021

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 26 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 27 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 28 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 29 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 31 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 34 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 39 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 có đáp án năm 2021
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 47 có đáp án năm 2021
Xem thêm:  Vấn Đề Học Tập Của Học Sinh Hiện Nay, Suy Nghĩ Về ... - hibs.vn

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20: Cân bằng nội môi (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11: Ôn tập chương 1
 • Trắc nghiệm Sinh học 11: Ôn tập chương 1 (tiếp)
Xem thêm:  Đề bài: Sự khác nhau giữa các vật vô sinh và các ... - Tailieumoi.vn

Chương 2: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23: Hướng động
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24: Ứng động

B. Cảm ứng ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 28: Điện thế nghỉ
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua Xinap
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 31: Tập tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11: Ôn tập chương 2
 • Trắc nghiệm Sinh học 11: Ôn tập chương 2 (tiếp)
 • Đề kiểm tra học kì 1

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35: Hoocmon ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35: Hoocmon ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa (tiếp)
Xem thêm:  Soạn Sinh 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy (ngắn gọn) - Tailieu.com

B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11: Ôn tập chương 3

Chương 4: Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

B. Sinh sản ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • Trắc nghiệm Sinh học 11: Ôn tập chương 4
 • Đề kiểm tra học kì 2
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin