Kỹ năng lao động ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy vào ngày 18/12/2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15/7 hằng năm là Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới để khẳng định vị trí, vai trò và tôn vinh người lao động có kỹ năng.
Ngày 04/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ công nhận lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.
     Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trên toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014, đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm Kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.
     Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng GTVT TW4 đã tuyên truyền và triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020. Nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, giá trị của kỹ năng nghề với mỗi cá nhân người lao động trong phát triển nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi trong tình hình mới và hậu Covid-19. Tại các Kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An, Trường Cao đẳng GTVT TW4 đã đạt nhiều giải thưởng xuất sắc.
     Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam ra đời còn góp phần thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Việc chọn ngày 04/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” là hết sức cần thiết, vừa để hội nhập với xu thế tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.
Nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thư kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động “Vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh và phát triển thịnh vượng”
Trường CĐ GTVT TW4 tham dự các Kỳ thi tay nghề giỏi
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ