THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NĂM 2021

Để đáp ứng nhu cầu lao động cho các công ty, đơn vị Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV liên tục mở các lớp đào tạo trình độ sơ cấp nghề và các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn năm 2021, như sau:

I.SƠ CẤP NGHỀ

NGHỀ ĐÀO TẠO (Thời gian đào tạo 3-4 tháng)

Ghi chú

– Xây dựng cầu đường bộ

– Kỹ thuật xây dựng

– Trắc địa công trình

– Thí nghiệm vật liệu xây dựng

– Hàn;

– Duy tu và bảo dưỡng đường bộ

– Sắt hàn

– Vận hành cần, cầu trục

– Vận hành máy xúc

– Vận hành cần cẩu

– Vận hành cần cẩu, máy nâng

– Vận hành máy ủi, cạp san

– Vận hành máy lu

– Kế toán hành chính sự nghiệp

– Kế toán thuế

– Kế toán doanh nghiệp

– Đối tượng tuyển sinh:

Những người đã học THCS trở lên.

 Hồ sơ  gồm:

* Phiếu đăng ký  học nghề

* Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT(có công chứng).

 

II.BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

1. Nghiệp vụ hạt trưởng, hạt phó quản lý cầu đường;

2. Nghiệp vụ tuần đường;

3. Nghiệp vụ Quản lý bảo dưỡng đường giao thông nông thôn;

4. Nghiệp vụ Bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

5. Nghiệp vụ Lập dự toán và thanh quyết toán công trình;

6. Tổ chức thi nâng bậc thợ công nhân kỹ thuật;

7. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ thanh tra giao thông chuyên ngành đường bộ.

8. Nghiệp vụ kỹ thuật trắc địa bằng máy toàn đạc điện tử

9. Chỉ huy trưởng công trường

10. Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu doanh nghiệp.

 

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đăng ký gửi về:

Ban tuyển sinh – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV.

Xã Nghi Liên – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3851270 (máy lẻ 105), DĐ: 0919.529.295 (Cô Thanh).

 

                                                                                        BAN TUYỂN SINH

                                                                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG IV

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ