Unit 10 lớp 10 Speaking (trang 114, 115) | Tiếng Anh 10 Global

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 10 lớp 10 speaking chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Unit 10 lớp 10 speaking

Lời giải bài tập Unit 10 lớp 10 Speaking trang 114, 115 trong Unit 10: Speaking Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 10.

Tiếng Anh 10 Unit 10 Speaking (trang 114, 115) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 114 Tiếng Anh 10 Global Success): Match each verb on the left with a phrase on the right. Use the pictures to help you (Nối mỗi động từ ở bên trái với một cụm từ ở bên phải. Sử dụng hình ảnh để giúp bạn)

Lời giải:

1. c 2. d 3. a 4. b 5. f 6. e

Hướng dẫn dịch:

1. rác ở biển hoặc đường phố

2. tránh nơi đông đúc

3. đi theo đường đi bộ và đường mòn

4. săn động vật hoang dã

5. phung phí nước và điện

6. mua quà lưu niệm sản xuất tại địa phương

Xem thêm:: Con vẹt tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

2 (trang 115 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss which of the things in 1 we should or should not do to become ecotourists. Use the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điều bài 1 chúng ta nên làm hoặc không nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn)

Lời giải:

– We should not litter on the beach or the street.

– One of the things we should not do is to litter on the beach or the street.

– I suggest that we should not litter on the beach or the street.

– It will be better for the environment if we avoid littering on the beach or on the street.

Hướng dẫn dịch:

– Chúng ta không nên xả rác trên bãi biển, đường phố.

– Một trong những điều chúng ta không nên làm là xả rác trên bãi biển, đường phố.

– Tôi đề nghị chúng ta không nên xả rác trên bãi biển, đường phố.

– Sẽ tốt hơn cho môi trường nếu chúng ta tránh xả rác trên bãi biển hoặc trên đường phố.

Xem thêm:: Getting started Unit 4: Caring for those in need | Tiếng Anh 11 mới

3 (trang 115 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Talk about what tourists should or should not do if they are on an ecotour to a tourist attraction in your local area. Use the discussion questions below to help you. (Làm việc nhóm. Nói về những điều khách du lịch nên làm hoặc không nên làm nếu họ đang tham gia một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Sử dụng các câu hỏi thảo luận bên dưới để giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

– Điểm du lịch ở địa phương bạn là gì?

– Bạn đề xuất những điều gì mà khách du lịch nên / không nên làm trong một chuyến du lịch sinh thái?

– Điều thứ hai mà bạn đề nghị khách du lịch nên / không nên làm ở đó nếu họ đang đi du lịch sinh thái là gì? Tại sao?

– Bạn có tin rằng sẽ tốt hơn cho môi trường nếu khách du lịch làm theo những gợi ý này? Khu vực địa phương của bạn và người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ?

4 (trang 115 Tiếng Anh 10 Global Success): Share your ideas with the whole class. Vote for the best ideas. (Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp. Bình chọn cho những ý tưởng tốt nhất.)

Lời giải:

If tourists are on an ecotour to Eco-Park, a tourist attraction in my local area, I will suggest them doing several things. Firstly, tourists should prepare food with less packaging and shouldn’t litter to the park. This will protect the environment. The second thing I suggest tourists should do is travelling by electric cars or bicycles as it will help protect the green environment. I believe that it will be better for the environment if tourists follow these suggestions. Our local area will reduce carbon footprint, and I can help introduce green ways to relax in the park.

Hướng dẫn dịch:

Nếu du khách đang đi du lịch sinh thái đến Công viên sinh thái, một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của tôi, tôi sẽ đề nghị họ làm một số điều. Đầu tiên, du khách nên chuẩn bị thức ăn ít bao bì và không nên xả rác vào công viên. Điều này sẽ bảo vệ môi trường. Điều thứ hai tôi đề nghị du khách nên làm là di chuyển bằng ô tô điện hoặc xe đạp vì nó sẽ giúp bảo vệ môi trường xanh. Tôi tin rằng sẽ tốt hơn cho môi trường nếu khách du lịch làm theo những gợi ý này. Khu vực địa phương của chúng tôi sẽ giảm lượng khí thải carbon và tôi có thể giúp giới thiệu những cách “xanh” để thư giãn trong công viên.

Xem thêm:: “Thực Phẩm Chức Năng” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 10 lớp 10

 • Getting Started (trang 110, 111)

 • Language (trang 111, 112)

 • Reading (trang 113, 114)

 • Listening (trang 115)

 • Writing (trang 116)

 • Communication and Culture (trang 117, 118)

 • Looking Back (trang 118)

 • Project (trang 118)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post