Unit 10 lớp 10: Writing trang 54 | Giải bài tập Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10 Unit 10: Writing trang 54

Video giải Tiếng Anh 10 Unit 10: Ecotourism: Writing

Let’s go on an eco tour

1. (Trang 54 – Tiếng anh 10) Look at the travel brochure below and find the different parts. Match the numbered parts in the brochure with their content.

(Nhìn vào tờ quảng cáo du lịch bên dưới và tìm những phần khác nhau. Nối những phần được đánh số trong tờ quảng cáo với nội dung của chúng. )

Hướng dẫn trả lời:

1.c

2.e

3.d

4.a

5.f

6.b

Hướng dẫn dịch:

1 – c. Name of the destination (Tên nơi đến)

2 – e. Information about what visitors can do or see at the destination. (Thông tin về những gì du khách có thể làm hoặc thấy ở điểm đến)

3 – d. Pictures of the destination (Hình ảnh của điểm đến)

4 – a. Contact imformation of the travel company (Thông tin liên hệ của công ty du lịch)

5 – f. Advise on ow to be a responsible ecotourist (Lời khuyên về cách trở thành một khách du lịch sinh thái có trách nhiệm)

6 – b. Information about the trip (departure time, price list) (Thông tin về chuyến đi (thời gian khởi hành, danh sách giá)

2. (Trang 54 – Tiếng anh 10) Work in groups. Use the information about the eco tours to Sa Pa or Central Highlands in the Speaking section to design a travel brochure. You can add more information and pictures to make your brochure attractive.

(Làm theo nhóm. Sử dụng thông tin về du lịch sinh thái đến Sa Pa hoặc Tây Nguyên trong phần Speaking (Nói) để thiết kế một tờ quảng cáo du lịch. Em có thể thêm nhiều thông tin và hình ảnh hơn để làm cho tờ quảng cáo của em thêm hấp dẫn.)

Xem thêm:  TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH - Gia Sư An Vinh

Hướng dẫn trả lời:

Our brochure is about an eco tour to Can Gio Biosphere Reserve. The tour leaves Ho Chi Minh City at 6 a.m and gets back at 6 p.m. The tour doesn’t cost too much only 400,000 VND per person. During this one-day trip, you can watch birds, see crocodiles hunting for food and bats hanging on the trees. But you need to behave responsibly. You should speak softly while watching the animals…

Hướng dẫn dịch:

Tờ quảng cáo của chúng tôi là về một chuyến du lịch sinh thái đến Khu bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ. Chuyến đi rời Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 6 giờ chiều. Chuyến đi không tốn quá nhiều chi 400.000 dồng, trong suốt chuyến di một ngày này, bạn có thể ngắm chim chóc, xem cá sấu săn mồi và xem dơi treo lơ lửng trên cây. Nhưng bạn cần cư xử một cách có trách nhiệm. Bạn nên nói nhỏ nhẹ trong khi xem động vật… 3. (Trang 54 – Tiếng anh 10) Show your group’s brochure to other groups. Prepare a brief report to advertise your eco tour.

(Cho các nhóm khác xem tờ quảng cáo của nhóm của em. Chuẩn bị một bài tường thuật ngắn để quảng bá cho chuyến du lịch sinh thái của em.)

Hướng dẫn trả lời:

Our travel brochure is about an eco tour to Central Highlands. The tour leaves the ABC office at 5 a.m. every Saturday and gets back at 8 p.m. the next day. The two-day tour doesn’t cost too much: only VND 900,000 per person. During this trip, you can go biking in the forest and watch wildlife. You can also visit Don village, enjoy cooking and staying overnight with local ethnic families. If we have enough time, we may visit coffee plantations to enjoy fresh coffee. But you need to behave responsibly. You should speak softly while watching the animals. And remember to respect local people’s life and not to litter.

Xem thêm:  What là gì? What nghĩa là gì trong tiếng Anh, tiếng Việt? - Thủ thuật

Hướng dẫn dịch:

Tờ quảng cáo du lịch của chúng tôi là về chuyến du lịch sinh thái tới Tây Nguyên. Chuyến đi rời văn phòng công ty ABC lúc 5 giờ sáng thứ 7 hàng tuần và trở về lúc 8 giờ tối ngày hôm sau. Chuyến du lịch 2 ngày này không tốn nhiều tiền: chỉ 900.000 đồng trên một người. Trong suốt chuyến đi, bạn có thể đi xe đạp trong rừng và ngắm động vật hoang dã. Bạn cũng có thể thăm bản Đôn, trải nghiệm nấu ăn và ở qua đêm với gia đình dân tộc địa phương. Nếu chúng ta có đủ thời gian, chúng ta có thể đến thăm đồn điền cà phê để thưởng thức cà phê tươi. Nhưng bạn cần phải cư xử có trách nhiệm. Bạn nên nói nhỏ nhẹ khi ngắm động vật. Và nhớ là phải tôn trọng cuộc sống của người dân địa phương và đừng xả rác nhé.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 chi tiết, hay khác:

Unit 10: Getting Started (trang 48, 49): Listen and read. Nature love…

Unit 10: Language (trang 49): How do we form adjectives from nouns or verbs…

Unit 10: Grammar (trang 50, 51): Complete the sentences, using the correct forms of the verbs in the box…

Unit 10: Reading (trang 51, 52): Look at the tourist map of Costa Rica, a country in Central America…

Unit 10: Speaking (trang 52, 53): Read this conversation between two friends. Then practise it with a partner…

Xem thêm:  Cách phát âm chữ P trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Unit 10: Listening (trang 53): What do you know about the Mekong Delta? Work with a partner…

Unit 10: Communication and culture (trang 55, 56): If you have a chance to go on an eco tour, which destination in Viet Nam will you choose…

Unit 10: Looking back (trang 56): Say the words aloud. Put a stress mark (‘) before the syllable with the primary stress…

Unit 10: Project (trang 57): Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group…

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin