Unit 5 lớp 8: Skills 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 5 lớp 8 skills 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam – Skills 1 – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Reading

1. Below are pictures from websites about festival in Viet Nam. Work in groups to answer the following questions (Dưới đây là những bức hình từ các trang web về các lễ hội ở Việt Nam. Trả lời những câu hỏi sau theo nhóm.)

1. What are the people doing in each picture?

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival?

3. Who do people worship at the Huong Pagoda Festival?

Gợi ý:

1. They are doing worshipping ceremony.

2. Hung King.

3. Buddha.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình? – Họ đang làm lễ cúng bái.

2. Mọi người thờ cúng ai ở Lễ hội đền Hùng? – Vua Hùng.

3. Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội chùa Hương? – Đức Phật.

2. Now read the information about these festivals to check your ideas. (Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội này để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

A. The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held to worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays to the Kings. Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

B. This Buddhist Festival is held annually and lasts for three months from the first to the third lunar month. During the festival, visitors come from all over the country and from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda. In addition to the ceremonies, people enjoy activities at this festival such as hiking in the mountains, exploring caves and taking photos of the beautiful scenery.

Hướng dẫn dịch:

A Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng các vua Hùng là những người đã dụng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả cho các vua Hùng. Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.

Xem thêm:  CẤU TRÚC HELP TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ

B Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài trong 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài các nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình những cảnh đẹp.

3. Find words/ phrases in the passages that have similar meaning to these words or phrases. (Tìm những từ/cụm từ trong đoạn văn có ý nghĩa tương tự như những từ hoặc cụm từ này.)

Gợi ý:

1. kings = emperors: vua

2. includes as an important part of something = features: là nét đặc biệt của …

3. interesting, full of fun = joyful: thú vị

4. from abroad = from overseas: nước ngoài

5. going for a long walk = hiking: leo

6. natural surroundings = scenery: cảnh thiên nhiên

4. Read the information again and answer the following questions. (Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.)

1. When does the Hung King Temple Festival take place?

2. What is included in the offerings to the Hung Kings?

3. Why is it joyful to go to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

4. What do people do to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

5. Which of the activities at the Huong Pagoda Festival do you like most?

Đáp án:

1. The Hung King Temple festival takes place from 8th to 11th day of the third lunar month.

2. Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays.

3. Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

4. People join the procession and make offerings of incense, flower, fruit and candles.

5. Exploring caves.

Giải thích:

1. Thông tin: The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. (Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch ở Phú Thọ.)

2. Thông tin: Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays to the Kings. (Ở đây có nghi lễ dâng hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả cho các vua Hùng.)

3. Thông tin: Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. (Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.)

Xem thêm:  [Sách Giải] Writing (trang 11 - 12 SGK Tiếng Anh 10 mới)

4. Thông tin: During the festival, visitors come from all over the country and from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda. (Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa.)

Hướng dẫn dịch:

1. Khi nào lễ hội đền Hùng diễn ra?

– Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch.

2. Cái gì có trong lễ vật vua Hùng?

– Hương, đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả.

3. Tại sao thật thú vị khi đến Lễ hội đền Hùng?

– Bởi vì có nhiều hoạt động vui tươi bao gồm đu tre, múa lân, đấu vật và biểu diễn hát xoan.

4. Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương?

– Mọi người tham gia lễ rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến.

5. Những hoạt động nào ở lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?

– Khám phá hang động.

Speaking

5.a Work in pairs. Your teacher is organising a trip. You have two options: going to Huong Pagoda or going to Hung King Temple. You have to decide the following. (Thực hành theo cặp. Giáo viên của bạn đang tổ chức một chuyến đi. Bạn có 2 lựa chọn: đến Chùa Hương hoặc đến Đền Hùng. Bạn phải quyết định:)

Gợi ý:

1. Which place do you prefer to go to? Explain your choice.

– I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel along Yen Stream by boat. How about you?

– I prefer to go to Hung King Temple because it’s one of the most important festivals in the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there.

2. What things should you take with you? Why?

– I think we should take a bottle of water because we’ll need it when we’re climbing the mountain.

– In my opinion, we must bring fruits to offer Hung Kings.

– I think we should bring snacks because it’s very easy to serve.

– I think flowers are very necessary because we need to offer them to the Buddha.

– Incense is indispensable because we need it when we go to the pagoda.

– I’d like to take a camera with me because I want to take pictures of the beautiful scenery.

– We need to bring trainers because we will climb the mountain.

– I think we should also bring an umbrella in case of the rain.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích đến nơi nào hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.

– Tôi thích đi chùa Hương hơn vì tôi rất muốn đi dọc suối Yến bằng thuyền. Còn bạn thì sao?

– Tôi thích đi lễ đền Vua Hùng hơn vì đó là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đất nước. Hơn nữa, có rất nhiều hoạt động vui tươi ở đó.

Xem thêm:  Bộ từ vựng tiếng Anh trong rạp chiếu phim

2. Những thứ bạn nên mang theo bên mình? Tại sao?

– Tôi nghĩ chúng ta nên lấy một chai nước vì chúng ta sẽ cần nó khi leo núi.

– Theo tôi, chúng ta phải mang hoa quả để dâng các Vua Hùng.

– Tôi nghĩ chúng ta nên mang theo đồ ăn nhẹ vì nó rất dễ phục vụ.

– Tôi nghĩ hoa rất cần thiết vì chúng ta cần dâng lên Đức Phật.

– Nhang là thứ không thể thiếu vì chúng ta cần khi đi lễ chùa.

– Tôi muốn mang theo máy ảnh vì tôi muốn chụp ảnh phong cảnh đẹp.

– Chúng tôi cần mang theo người huấn luyện vì chúng tôi sẽ leo núi.

– Tôi nghĩ chúng ta cũng nên mang theo ô phòng khi trời mưa.

Các bạn có thể dựa vào các ý trên để tạo thành đoạn hội thoại.

b. Now report your decisions to the class. Which location is more popular and why? (Bây giờ báo cáo lại quyết định của bạn trước lớp. Địa điểm nào nổi tiếng hơn và tại sao ?)

Tùy vào ý bạn lựa chọn ở phần a1 để báo cáo.

Bài giảng: Unit 5 Festivals in Viet Nam: Skills 1 – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words from …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the words to … 2. Complete the sentences …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write S for single sentences and … 2. Connect each pair …

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Discuss the … 2. Now listen to an …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Below are pictures from … 2. Now read the information …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pairs. Describe the picture … 2. Listen to a tour …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the letters … 2. Complete the text …

 • Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Ask and … 2. Plan your performance.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin