Soạn vật lí 7 bài 20 trang 55 cực chất – baivan.net

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Vật lý 7 bài 20 trang 55 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Vật lý 7 bài 20 trang 55

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Phần câu hỏi giữa bài

Trang 55 Sgk Vật lí lớp 7

capture 81

Hãy quan sát hình 20.1 hoặc các vật liệu thật tương ứng và cho biết chúng gồm:

1. Các bộ phận dẫn điện là……..

2. Các bộ phận cách điện là……….

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

capture 82

Hình 20.3 là mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại

Hãy nhận biết trong mô hình này:

– Kí hiệu nào biểu diễn các electron tự do ?

– Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì ? Vì sao ?

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.

Xem thêm:: Ôn tập và giải đáp bài 9 trang 27 Lý 10 – Chi tiết và ngắn gọn

Phần bài tập cuối bài

Bài tập 7: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?

A. Thanh gỗ khô

B. Một đoạn ruột bút chì

C. Một đoạn dây nhựa

D. Thanh thủy tinh

Bài tập 8: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:

A. Sứ C. Nhựa

B. Thủy tinh D. Cao su

Bài tập 9: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?

A. Một đoạn dây thép;

B. Một đoạn dây đồng;

C. Một đoạn dây nhựa;

D. Một đoạn dây nhôm.

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Phần câu hỏi giữa bài

Trang 55 Sgk Vật lí lớp 7

1. … là dây tóc bóng đèn, dây trục, hai đầu dây đèn, hai chốt cắm của phích cắm điện, lõi dây của phích cắm điện

Xem thêm:: Vật Lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

2. … là trụ thủy tinh, thủy tinh đen, vỏ nhựa của phích cắm

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

– Vật dẫn điện: đồng, nhôm, sắt,

– Vật cách điện: sứ, gỗ, cao su, nhựa

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Khi đứng gần ổ điện, ta không thấy bị giật, chứng tỏ ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện tích dương, các hạt electron mang điện tích âm

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

– Kí hiệu dấu “-” đặt trong vòng tròn nhỏ biểu diễn các electron tự do

– Kí hiệu dấu “+” đặt trong vòng tròn nhỏ biểu diễn phần còn lại của nguyên tử.

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Các electron tự do bị cực âm đẩy, bị cực dương hút do các electron mang điện tích âm

Xem thêm:: Ôn tập và giải đáp bài 9 trang 27 Lý 10 – Chi tiết và ngắn gọn

Phần bài tập cuối bài

Bài tập 7: Chọn đáp án B

Bài tập 8: Chọn đáp án C

Bài tập 9: Chọn đáp án C

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Phần câu hỏi giữa bài

Trang 55 Sgk Vật lí lớp 7

1. Các bộ phận dẫn điện là dây tóc bóng đèn, dây trục, hai đầu dây đèn, hai chốt cắm của phích cắm điện, lõi dây của phích cắm điện

Xem thêm:: Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 25: Giao thoa ánh sáng

2. Các bộ phận cách điện là trụ thủy tinh, thủy tinh đen, vỏ nhựa của phích cắm

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

1. Ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện: đồng, nhôm, sắt,

2. Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: sứ, gỗ, cao su, nhựa

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

– Khi đứng gần ổ điện, ta không thấy bị giật, chứng tỏ ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

– Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện tích dương, các hạt electron mang điện tích âm

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

– Kí hiệu dấu “-” đặt trong vòng tròn nhỏ biểu diễn các electron tự do

– Kí hiệu dấu “+” đặt trong vòng tròn nhỏ biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích dương vì phần còn lại của nguyên từ là các hạt nhân.

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Các electron tự do bị cực âm đẩy, bị cực dương hút do các electron mang điện tích âm

Xem thêm:: Ôn tập và giải đáp bài 9 trang 27 Lý 10 – Chi tiết và ngắn gọn

Phần bài tập cuối bài

Bài tập 7: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Vật dẫn điện là một đoạn ruột bút chì

Chọn đáp án B

Bài tập 8: Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là nhựa

Chọn đáp án C

Bài tập 9: Vật cách điện thì không có electron tự do, nên vật không có electron tự do là một đoạn dây nhựa

Chọn đáp án C

Đánh giá tốt post