Giải bài tập vật lý 9 trang 4, 5 – Download.vn

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Vật lý 9 bài 1 sgk trang 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Vật lý 9 bài 1 sgk trang 4

Vật lý 9 Bài 1 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững được kiến thức về sơ đồ mạch điện, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 9 chương I trang 4, 5.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 1 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Tóm tắt Lý thuyết Vật lí 9 bài 1

1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

– Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lện thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0,I = 0).

Giải bài tập Vật lí 9 trang 4, 5

Bài C1 (trang 4 SGK Vật lí 9)

Xem thêm:: Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế.

Gợi ý đáp án

Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cùng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Bài C2 (trang 5 SGK Vật lí 9)

Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK) mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ hay không

Gợi ý đáp án

Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U được thể hiện trong hình bên. Đây là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Bài C3 (trang 5 SGK Vật lí 9)

Từ đồ thị hình 1.2 SGK hãy xác định:

– Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V

Xem thêm:: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

– Xác định giá trị U, I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị đó.

Gợi ý đáp án

Dựa vào đồ thị ta thấy:

– Khi U = 2,5V thì I = 0,5A.

Khi U = 3,5V thì I = 0,7A.

– Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị.

Từ M kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại I3 = 1,1A

Từ M kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại U3 =5,5V.

Bài C4 (trang 5 SGK Vật lí 9)

Xem thêm:: Giải SGK Vật Lí 10 Bài 1 (Cánh diều): Lực và gia tốc – Tailieumoi.vn

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiệmvới một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống

Gợi ý đáp án

Vì U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần. Từ giá trị U ở lần đo 1 và 2 ta thấy U tăng 2,5/2 = 1,25 lần → I2 = I1 .1,25 = 0,125A.

Tương tự cách làm như vậy cho các lần đo 3, 4 ,5 ta tìm được các giá còn thiếu là:

0,125A; 4,0V; 5,0V; 0,3A

Bài C5 (trang 5 SGK Vật lí 9)

Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.

Gợi ý đáp án

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Đánh giá tốt post