Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Giải VBT Sinh 8: Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

I – Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 trang 63 VBT Sinh học 8

1. Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

2. Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

3. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào?

Lời giải

1. Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

2. Các chất trong thức ăn bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic.

3. Quá trình tiêu hóa thức ăn gồm các hoạt động: ăn và uống, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Bài tập 2 trang 63 VBT Sinh học 8

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hóa ở hình 24-3 SGK vào các cột tương ứng ở bảng sau:

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - Giải VBT Sinh 8 hay nhất

Lời giải

Các cơ quan tiêu hóa

Các tuyến tiêu hóa

Khoang miệng (răng, lưỡi)

Thực quản

Dạ dày

Ruột non

Xem thêm:  Phiên Mã Là Gì? Diễn Biến Và Kết Quả Của Quá Trình Phiên Mã

Ruột già

Hậu môn

Tuyến nước bọt

Tuyến mật

Tuyến tụy

Tuyến ruột

II – Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Câu 1:

Thực chất của hoạt động tiêu hóa thức ăn là gì?

Lời giải

Hoạt động tiêu hóa thức ăn thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

Câu 2:

Hoạt động tiêu hóa thức ăn do các bộ phận nào đảm nhiệm?

Lời giải

Quá trình tiêu hóa thức ăn nhờ hoạt động của các cơ quan trong ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa.

III – Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 trang 64 VBT Sinh học 8

Các chất trong thức ăn được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm?

Lời giải

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như sau:

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic.

+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : vitamin, muối khoáng, nước.

Bài tập 2 trang 64 VBT Sinh học 8

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Lời giải

Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

Xem thêm: 

Bài tập 3 trang 64 VBT Sinh học 8

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo con đường tiêu hóa thì cần phải trải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác không?

Lời giải

– Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì phải trải qua các hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

– Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm (chích) qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

Bài tập 4 trang 65 VBT Sinh học 8

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Lời giải

Các cơ quan trong ống tiêu hóa gồm:

a) Miệng, thực quản, gan, ruột già, hậu môn.

b) Thực quản, gan, ruột non, ruột già, hậu môn.

c) Gan, miệng, thực quản, ruột non, ruột già.

d) Ruột non, ruột già, miệng, hậu môn.

x

e) Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin