Unit 4 lớp 11: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Writing trang 53 lớp 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 4 lớp 11: Writing

1. Read a student’s article about a problem facing children with cognitive impairments, and the solutions she proposes. Put the phrases (a-c) in the appropriate spaces (1-3) (Đọc bài báo của một học sinh viết về sự khó khăn đang thách thức các bạn bị suy giảm về nhận thức và những giải pháp mà bạn ấy đưa ra. Hãy xếp các cụm từ từ a-c vào ô thích hợp từ 1-3.)

1.c2.b3.a

Hướng dẫn dịch

Ở các quốc gia đang phát triển, có nhiều trẻ bị khuyết tật về nhận thức. Ngoài việc thiếu sự chăm sóc sức khỏe và sự khó khăn về kinh tế, những trẻ này phải đối mặt với nhiều loại tội phạm trong cuộc sống. Họ bị đối xử một cách thiếu công bằng bởi vì những khuyết tật của họ và nhiều người không khuyệt tật có thái độ tiêu cực đối với họ.

Làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này và giúp đỡ những trẻ này? Đầu tiên, mọi người nên tìm hiếu thêm về trẻ có khuyết tật về nhận thức. Họ gặp khó khăn trong việc học tập, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể học. Ví dụ như Einstein, cha đẻ của ngành vật lý học hiện đại, không biết đọc cho đến năm 8 tuổi, nhưng điều đó không thể ngăn cản ông ấy trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiểu rõ sự khuyết tật về nhận thức sẽ thay đổi thái độ của mọi người và giúp họ hỗ trợ những trẻ này tốt hơn.

Thứ hai, người không khuyết tật và người khuyết tật về nhận thức nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Việc học nhóm hay làm việc nhóm mang họ lại gần nhau hơn và sẽ giúp ích cho việc xây dựng lòng tự tin. Khi làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ nhận ra hạn chế của mỗi người và khám phá được những tài năng tiềm tàng. Điều này cũng sẽ kết nối những người có hoàn cảnh khác biệt vào một mục tiêu chung và làm cho cộng đồng trở nên mạnh mẽ hơn.

Xem thêm:: Unit 10 lớp 11: Speaking trang 63 | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Trẻ khuyết tật vẫn bị đối xử một cách thiếu công bằng và ít có cơ hội trong cuộc sống. Tuy vậy, họ là một phần cửa xã hội và nên được hòa nhập với cộng đồng. Sự hiểu biết tốt hơn về khuyết tật nhận thức và sự tiếp xúc nhiều hơn giữa người khuyết tật và không khuyết tật sẽ thay đổi thái độ của mọi người và làm giảm tình trạng tội phạm trong cuộc sống.

2. Read the article in 1 again and complete the following outline. (Đọc lại bài báo ở bài tập 1 và hoàn thành dàn ý dưới đây.)

IntroductionChildren with cognitive impairments often face discrimination in life. Main body Solution 1People should learn more about children with cognitive impairments. Solution 2There should be more contacts between people with cognitive impairments and non-disabled people. ConclusionBetter understanding and better cooperation between the two groups of people will change attitudes and reduce discrimination.

3. Choose one of the following problems and write an article of 160-180 words, using the outline in 2. You can use the suggestions below. (Chọn một trong những vấn đề dưới đây và viết một bài báo khoảng 160-180 từ, sử dụng dàn ý ở bài tập 2. Em có thể dụng những gợi ý bên dưới.)

Nowadays, while a lot of students live and study in good physical conditions, there rJ still many students with visual impairments. They are facing a lot of discrimination J life. They may feel that they are treated less fairly than normal students because of their disabilities. In regular schools, they cannot fully participate in school activities and aJ often left behind.

What can we do to help them overcome their problems? First, people should pay mudl attention to them and know what they need. They have different learning difficulties! however; that does not mean that they cannot learn. Therefore, schools should provioj them with specialised materials and tools such as Braille or large print books, talkirj computers or materials with large print. By giving them these things, we can help theJ learn better.

Second, there should be more close contacts between students with visual impairment and non-disabled ones. They should be put in a cordial atmosphere to work in groups! People should create an atmosphere of friendliness, respect and acceptance during afl activities at school. When working together with students with visual impairments, people will fully understand them and may recognise the talents hidden inside them. Tfci is the thing that all people in our society should do.

It is necessary for all people to give students with visual impairments more opportunitiei in life, and should intergrate them in our community because they are part of our socierJ Better understanding of students with visual impairments and more contacts between non-disabled people and disabled people will help students with visual impairmer overcome their difficulties and create a more possitive attitude towards them.

Xem thêm:: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Quần áo – TOPICA Native

Bài giảng: Unit 4 Caring for those in need – Writing – Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 4 khác:

 • Unit 4 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read 2. Read the conversation …

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Match each word … 2. Complete the following sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 50 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Look at these symbols … 2. Match each of the words …

 • Xem thêm:: Unit 2 Lớp 7: Project (trang 27) – Global Success – Download.vn

  Speaking (trang 51 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read the following phrases … 2. The principal of a special …

 • Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Look at the pictures … 2. Listen to a radio …

 • Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read a student’s article … 2. Read the article in 1 …

 • Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen to an introduction … 2. Work in groups …

 • Looking Back (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and underline … 2. Listen and tick …

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Do a survey … 2. Prepare an action …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post